Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Thiết bị nâng hạ

Tập Đoàn CARGOTEC

Kalmar, là một Công ty con của Cargotec, đã ký một hợp đồng bảo trì và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật cho Cảng Container Quốc tế, Inc (ICTSI) và giải pháp xếp dỡ container tự động tại Cảng Container Quốc tế Victoria (VICT). Đơn đặt hàng đã được ghi nhận trong Q4 2018 của Cargotec, hợp đồng này có hiệu lực bắt đầu từ tháng mười một năm 2018.

Cảng container tự động đầu tiên ở Úc, VICT, đã đón chuyến tàu đầu tiên vào năm 2017. Nằm tại Webb Dock East ở Cảng Melbourne, vị trí độc đáo của cảng ở vịnh giúp cho tàu ra vào thuận tiện hơn và giúp ngành xuất nhập khẩu phát triển hơn.

Thỏa thuận bảo trì và hỗ trợ dịch vụ kĩ thuật bao gồm tất cả các khía cạnh của giải pháp tự động hóa OneTerminal, bao gồm hệ thống quản lí Cảng Navis N4 (TOS), 20 cần cẩu xếp container tự động Kalmar (ASC) và 11 Kalmar AutoShuttles (TM) . Hệ thống quản lí Cảng Kalmar (TLS) được thực hiện định tuyến và vận hành dựa trên các lệnh từ Navis N4 TOS. TLS được kết nối thông qua giao diện Kalmar Key với năm cần cẩu giàn tự động cỡ neo-Panamax.