Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0939 733 777 - 0938 819 449

Thiết bị nâng hạ

Evolution Q8

Ứng dụng: Cáp nâng hạ cho cần cẩu RTG, RMG, Cáp xe tời…..

 

  • An toàn trong môi trường làm việc liên tục
  • Hiệu suất cao
  • Kiểu cáp nhiều tau, đảm bảo độ an toàn trong vận hành cho tang cáp, pulley.
  • Ứng dụng công nghệ PLASTFILLTM và SUPERFILL®