Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Phụ Tùng - Dịch Vụ

Hệ Thống IQAN

IQAN System

IQAN là một hệ thống mới để điều khiển các thiết bị sử dụng điện dựa trên người dùng và rất

thân thiện, phần mềm vô cùng linh hoạt. IQAN giúp cho việc sử dụng hiệu quả máy móc tốt

hơn, một cách nhanh chóng hơn, với chi phí thấp.

Hệ thống IQAN hỗ trợ kết hợp mạnh mẽ, cùng khả năng kiểm tra phần cứng thông minh,

khả năng tính toán linh hoạt hơn.

 

IQAN Mobile Electronics

Với IQAN bạn sẽ có thể tích hợp tất cả các hệ thống điều khiển thành một. Trên một máy

điện thoại di động, điều này mở ra một khả năng mới, mà không cần thêm nhiều máy móc

phức tạp. Là người sử dụng thân thiện có nghĩa là nó có thể thay đổi hoặc bổ sung chức

năng ở giai đoạn phát triển cũng như sau này. Tất cả điều này có thể được thực hiện với

một máy tính xách tay hoặc máy tính bảng (Tablet) và smartphone, mà không cần bất kỳ kỹ

năng lập trình.

Tính năng thiết kế:

• Giao diện mới, thân thiện với người sử dùng.

• An toàn tốt hơn

• Năng suất cao hơn

• Chẩn đoán mạnh mẽ hơn

• Cải tiến kỹ thuật

• Dễ dàng thêm các tùy chọn

• Hỗ trợ xử lý lỗi

• Giao diện đồ họa trực quan