Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Phụ Tùng - Dịch Vụ

Tang quấn cáp & Tang quấn ống điện

Tang quấn cáp (HOSE REELS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavotec Specimas đã tham gia trong quá trình phát triển và chế tạo tang quấn cáp điện từ những năm đầu tiên thập kỷ 1960.

Tang quấn cáp điện của chúng tôi được thiết kế cho các ứng dụng ngang và dọc, áp dụng cho cả những lĩnh vực đòi hỏi hoạt

động liên tục hoặc gián đoạn.

Luôn luôn đứng tại vị trí dẫn đầu trong việc sáng tạo, Cavotec Specimas đã giới thiệu rất nhiều phát kiến trải qua nhiều năm

chẳng hạn như hệ thống “Kéo & Lưu giữ”, mà sau này được chấp nhận trong hàng nghìn ứng dụng.

Giải pháp của chúng tôi cung cấp cho các cảng biển khả năng cấp điện cho các hệ thống cẩu bờ và cẩu bờ di động, giúp giảm

thiểu lượng khí thải và chi phí hoạt động. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp cho cẩu ERTG, ASC, RMG trong việc cung

cấp điện năng và điều khiển cho các hệ thống cẩu hiện đại tiên tiến này.