Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Phụ Tùng - Dịch Vụ

Nguồn cấp điện

Hệ thống cấp nguồn cho cẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn cấp điện của Cavotec được thiết kế để hoạt động dưới áp lực của môi trường làm việc khắc nghiệt, chẳng hạn như cảng hàng rời hoặc cảng

container và khu vực xa bờ.

Các nguồn cấp điện của chúng tôi được tùy biến chính xác theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng với các đầu nối LV, MV hoặc HV và ngàm điện

hoặc cơ khí. Thiết bị tiếp điện Cavotec Push & Pull cung cấp những tiêu chuẩn an toàn cao nhất và kích hoạt việc cấp điện nhanh cũng như ngắt

kết nối của các cẩu di động như ERTG, ASC hoặc STS. Tính năng độc đáo của các thiết bị đấu nối Cavotec đã được tín nhiệm rộng rãi trong lĩnh

vực dầu khí xa bờ, một thiết bị thiết yếu trong việc kết nối các thiết bị di động trên các giàn khoan ngoài khơi.

Nguồn cấp điện Cavotec tạo nên một phần trong hệ thống hoàn chỉnh cung cấp cho ngành hàng hải và cảng biển, chẳng hạn như cung cấp điện cho

các cẩu di động với tang quấn cáp điện, neo chuyển cáp (turnover anchor) và điều hướng cáp.