Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Phụ Tùng - Dịch Vụ

Hệ thống điện hàng hải phụ trợ (AMP)

AMP Cavotec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự quan tâm về vấn đề chất lượng không khí tại cảng đã dẫn đến sự gia tăng áp lực lên ngành cảng biển nhằm hạn chế lượng

khí thải CO2 và NO2. Hệ thống cung cấp điện hàng hải phụ trợ của Cavotec (AMP) giúp cho các tàu ngắt hệ thống động cơ

khi đang neo đậu tại cảng và kết nối với mạng lưới điện tại cầu cảng, vì thế có giúp cải thiện chất lượng không khí tại cảng

và các cộng đồng xung quanh.

Cavotec Specimas thiết kế, chế tạo và lắp đặt các giải phải AMP tích hợp, bao gồm hệ thống quản lý cáp của tàu và cầu tàu,

nắp che hầm cáp, cổng kết nối và các thiết bị di động.

AMP system

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thao tác dễ dàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu kết nối