Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Phụ Tùng - Dịch Vụ

Cảm biến vị trí

Ứng dụng trong lĩnh vực cẩu cảng của cảm biến tiệm cận IFM được sử dụng tại nhiều vị trí khác nhau như:

– Tại tang cuốn cáp.

– Tại ngáng.

– Tại thắng.

Tại tang cuốn cáp, cảm biến tiệm cận IFM được đặt 2 bên sợi cáp để xác định chiều quay trái, phải hay đứng yên của tang cuốn, từ đó biết được cẩu đang di chuyển tiến, lùi hay đứng yên. Ngoài ra nó cũng được sử dụng để xác định vị trí căng cáp, điều khiển cẩu di chuyển chậm dần hay dừng hẳn.

Hình 1: Cảm biến tiệm cận IFM tại tang cuốn cáp để xác định chiều quay.

Hình 2: Cảm biến tiệm cận IFM tại tang cuốn cáp dùng xác định vị trí căng cáp

Tại ngáng, cảm biến tiệm cận để đóng mở gù, mái chèo, xác định vị trí khung vào 20ft, ra 40ft.

Hình 3: Cảm biến tiệm cận IFM tại ngáng dùng xác định vị trí khung vào 20, ra 40

Tại các bộ thắng, cảm biến tiệm cận xác định trạng thái thắng hoặc xác định độ mòn thắng.

Hình 4. Cảm biến tiệm cận tại thắng

Một số cảm biến tiệm cận của IFM thường dùng như IFW201, IGC227, IF5811, IG842….với khoảng cách phát hiện tới 120mm; kiểu kết nối thông dụng M8, M12, cable, connector; dòng từ 100mA tới 450mA; nguồn tới 36VDC…đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu cũng như các ứng dụng trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau.

Hình 5: Một số cảm biến tiệm cận IFM