Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0939 733 777 - 0938 819 449

Tin tức - Sự kiện

Nhà máy Nestle Bình An

Giới thiệu: Dự án: Growth Project – Nhà máy Nestle Bình An. Chủ đầu tư: Neslte Việt Nam. Phạm vi...

Giới thiệu:

Dự án: Growth Project – Nhà máy Nestle Bình An.

Chủ đầu tư: Neslte Việt Nam.

Phạm vi công việc:

  • Thiết kế, cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt hệ cầu ống chính.
  • Cung cấp ống, van và phụ kiện cho hệ IS, đồng thời lắp đặt. Các đường ống bao gồm:

+ Hệ Steam (bao gồm Steam và condensate).

+ Hệ Chiller Water.

+ Hệ Cooling Water.

+ Khí nén (lắp đặt luôn máy nén khí).

+ Đường nước nóng.

+ Đường khí Nitrogen.

+ Bảo ôn nóng cho đường Steam, Condensate, Hot Water, bảo ôn lạnh cho đường Chiller.

Dưới đây là vài tấm  hình trong lắp đặt hệ thống

Install Piping Bridge

Cầu ống chính: Trong dự án Growth, UNICO VINA đã thiết kế, gia công (bao gồm bắn

cát với độ sạch SI2.5, sơn 3 lớp) và lắp đặt tại công trường.

Welding Steam Pipe

Hàn ông trên cầu ống chính: Sử dụng giàn giáo ống tuýp cho công việc trên cao. Ở hình

này, người thợ hàn đang hàn ống Steam.

Welding Chiiler Pipe

Hàn ống thuộc Chiller (Vật liệu: Carbon Steel)

Utility Pipes Supply to Filling Room, Packaging and AHU

Các đường ống Utility cung cấp cho phòng Filling, UHT, AHU và khu vực Packaging

Chiller, Steam Pipe affter Installation

Bảo ôn cho các đường ống nóng (Hot Water cấp và hồi, Steam, Condensate) và nước lạnh (Chiller Cấp và hồi).

Chiller Water after insultaion

Đường ống Chiller DN250 sau khi được bảo ôn, hệ thống sẵn sàng bàn giao.