Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Tin tức - Sự kiện

Cty UNICO VINA canh chỉnh commissioning, thử tải/quá tải 02 cẩu khung bánh lốp xếp dỡ container Kalmar Rubber

Cty UNICO VINA hoàn tất công việc canh chỉnh commissioning, thử tải/quá tải, nghiệm thu bàn giao hoàn chỉnh 02 cẩu khung bánh lốp xếp dỡ container Kalmar Rubber-Tyred Gantry Crane (RTG crane) không khí thải - chạy điện hoàn toàn, đúng nghĩa thiết bị xếp dỡ Xanh - Sạch - Hiệu quả - Tin cậy - Bền bỉ - An toàn cho Quý k/h tại Hải Phòng.

 

Cty UNICO VINA hoàn tất công việc canh chỉnh commissioning, thử tải/quá tải, nghiệm thu bàn giao hoàn chỉnh 02 cẩu khung bánh lốp xếp dỡ container Kalmar Rubber-Tyred Gantry Crane (RTG crane) không khí thải - chạy điện hoàn toàn, đúng nghĩa thiết bị xếp dỡ Xanh - Sạch - Hiệu quả - Tin cậy - Bền bỉ - An toàn cho Quý k/h tại Hải Phòng.