Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0939 733 777 - 0938 819 449

Tin tức - Sự kiện

Công ty CP UNICO VINA vừa giao hàng lô đầu tiên 06 xe đầu kéo chuyên dụng chở container trong cảng Kalmar Terminal Tractor đến cho quý k/h tại khu vực Hải Phòng

Công ty CP UNICO VINA vừa giao hàng lô đầu tiên 06 xe đầu kéo chuyên dụng chở container trong cảng Kalmar Terminal Tractor đến cho quý k/h tại khu vực Hải Phòng và sẽ còn tiếp giao hàng tuần tự trong vài tuần tới cho đến khi hoàn tất lô.

UNICO VINA - Handling With Strength !!!

Công ty CP UNICO VINA vừa giao hàng lô đầu tiên 06 xe đầu kéo chuyên dụng chở container trong cảng Kalmar Terminal Tractor đến cho quý k/h tại khu vực Hải Phòng và sẽ còn tiếp giao hàng tuần tự trong vài tuần tới cho đến khi hoàn tất lô.

UNICO VINA - Handling With Strength !!!