Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0939 733 777 - 0938 819 449

Tin tức - Sự kiện

Bàn giao 02 xe nâng container Kalmar siêu trường siêu trọng cho TCT Đường Sắt Việt Nam

CTy CP UNICO VINA đã hoàn thành lắp dựng, cân chỉnh, nghiệm thu thử tải và bàn giao 02 xe nâng container Kalmar siêu trường siêu trọng cho TCT Đường Sắt Việt Nam.

CTy CP UNICO VINA đã hoàn thành lắp dựng, cân chỉnh, nghiệm thu thử tải và bàn giao 02 xe nâng container Kalmar siêu trường siêu trọng cho TCT Đường Sắt Việt Nam.

Bàn giao 02 xe nâng container Kalmar siêu trường siêu trọng cho TCT Đường Sắt Việt Nam

Ngày 25/04/2016, Công TY Cổ Phần UNICO VINA đã hoàn thành lắp dựng, cân chỉnh, nghiệm thu thử tải và bàn giao 02 xe nâng container Kalmar siêu trường siêu trọng cho TCT Đường Sắt Việt Nam.

Kalmar Ga Yen Vien 2