Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Tin tức - Sự kiện

02 xe nâng Kalmar DCF100-45E7 và DCF90-45E7 được UNICOVINA bàn giao cho khách hàng tại khu vực Hồ Chí Minh

 Công ty CP UNICO VINA tiếp tục bàn giao 02 xe nâng rỗng hiệu Kalmar model DCF100-45E7 và DCF90-45E7 đều xuất xứ Thụy Điển với sức nâng lần lượt là 10 tấn và 9 tấn cho khách hàng tại khu vực Hồ Chí Minh.

Ngày 12/10/2019 và ngày 13/12/2019 vừa qua Công ty CP UNICO VINA tiếp tục bàn giao 02 xe nâng rỗng hiệu Kalmar model DCF100-45E7 và DCF90-45E7 đều xuất xứ Thụy Điển với sức nâng lần lượt là 10 tấn và 9 tấn cho khách hàng tại khu vực Hồ Chí Minh.