Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Thiết bị nâng hạ

Lắp đặt hệ thống cân tải

Cân tải là phương pháp tính toán khối lượng của container, hàng hóa mà xe nâng, cần cẩu đang làm việc để biết được khối lượng thực của hàng hóa.

Việc tính toán tải trọng này có ý nghĩa:

– Biết được trực tiếp khối lượng của hàng hóa mà không cần cân lại nhiều lần hoặc qua cân trung gian.

– Giúp xe làm việc hiệu quả trong giới hạn an toàn

– Tránh phá hủy các kết cấu của thiết bị khi quá tải

– Tránh lật xe khi tải quá nặng.

– An toàn cho người vận hành.

Cân tải là một kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi tính toán nhiều lần để biết được tải trọng trong các chế độ làm việc khác nhau của thiết bị, nhằm tăng độ chính xác lên mức tối đa.

Can tai 3