Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Thiết bị nâng hạ

Chuẩn đoán – Bảo dưỡng định kỳ

Dịch vụ chuẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

  • Dịch vụ sửa chữa trọn gói theo tháng/quý/năm
  • Đo đạt, kiểm tra dò tìm lỗi tiềm ẩn, kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị từ đó đưa ra các giải pháp cần thiết cho khách hàng
    bảo trì phòng ngừa bằng thiết bị chuyên dụng
  • Thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo đúng khuyến cáo và quy định của nhà sản xuất, cung cấp toàn
    bộ phụ tùng phục vụ bảo dưỡng (nếu khách hàng yêu cầu)