Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Thiết bị công nghiệp

Dự án ABI Bình Dương

Chủ đầu tư: ABI Budweiser

Bắt đầu dự án: 07/07/2014.

Thời gian thực hiện dự án: 6 tháng

Phạm vi công việc:

  • Unloading, lắp đặt đường ống và thiết bị cho các hệ Coldblock (CCT, BBT, nhà lọc, CIP, nhà men giống), nhà xử lý
    nước, Utility (hệ CO2, Ammonia, khí nén và nước Cooling).
  • Thiết kế và lắp đặt hệ thống cầu ống chính.
  • Thiết kế và lắp đặt sàn thao tác cho dây chuyền chiết của Krones.
  • Lắp đặt hệ thống tủ điện chính, dây nguồn và tín hiệu.
  • I/O Test.

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới đây là vài hình ảnh trong khu xử lý nước.

Hệ thống đường ống trong khu Water Treatment: Ống vi sinh, được hàn bằng phương áp hàn Tig.

image003

Hệ thống bơm, van trong khu Water Treatment.

image006

Hệ thống lọc nước RO

image004

Các tank hóa chất, sử dụng ống nhựa, hàn bằng phương pháp gia nhiệt.

image008

Hoàn tất lắp đặt cơ và điện, hệ thống sẵn sàng để bàn giao.