Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0906 701 599 - 0938 819 449

Thiết bị công nghiệp

Dịch vụ bảo trì nhà máy

indsutrial service

 

Ngoài lắp đặt mới theo dự án, UNICO VINA còn cung cấp các dịch vụ:

  • Bảo dưỡng nhà máy theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm.

+ Lên lịch bảo dưỡng và sắp xếp với nhà máy để thực hiện công việc vào các đợt dừng máy.

+ Kiểm tra bảo dưỡng phần cơ khí, dây chuyền, băng tải.

+ Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện, calib chương trình, thiết bị.

+ Lên danh sách các vật tư, thiết bị cần thay thế.

  • Bảo trì 24/7: Cung cấp nhân lực thường trực để thực hiện việc bảo trì.

+ Giám sát cơ/ điện, giám sát an toàn, thợ lắp máy, thợ hàn, thợ cơ khí.

+ Các nhân viên sẽ được bố trí thường trực ở nhà máy để có mặt xử lý khi cần hoặc linh động tới nhà máy khi có nhu cầu.

Một số nhà máy đã sử dụng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng của UNICO VINA: Nhà máy Bia NADA, nhà máy Bia Hạ Long.

Tool box meeting tbcn