Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0939 733 777 - 0938 819 449

Thiết bị nâng hạ

Hệ thống neo giữ hút chân không MOORMASTER®

MoorMaster Hệ thống neo giữ chân không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoorMaster® là công nghệ neo giữ tàu hút chân không tự động mà có thể loại bỏ sự cần thiết của các dây neo truyền thống.

Các miếng đệm chân không được điều khiển từ xa có thể được đặt lõm bên trong hoặc tích hợp bên trên cầu tàu, neo giữ và thả

neo tàu bè trong vòng vài giây. Hơn thế nữa, trong việc cải thiện sự an toàn và hiệu suất, công nghệ này có khả năng giúp tiết

kiệm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong nhiều lĩnh vực.

Kể từ khi được giới thiệu vào năm 1998, nhiều biến thể khác nhau của công nghệ này đã hoạt động thành công trong việc neo

giữ tàu tại các nước như Úc, Canada, Đan Mạch, Oman và New Zealand.

MoorMasterTM  được sử dụng trong lĩnh vực cảng biển như cảng Container, Ro-Ro, cảng hàng rời và công nghệ này cũng được

thiết kế để hoạt động trong các điều kiện môi trường khác nghiệt.

Ứng dụng