Email tư vấn: info@unicovina.vn

 Hotline: 0939 733 777 - 0938 819 449

Phụ Tùng - Dịch Vụ

Cavotec

Cavotec là một tập đoàn công nghệ toàn cầu với khả năng kích thích các ngành công nghiệp khác trong việc nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh, an toàn và bền vững.

Cavotec cung cấp giải pháp truyền tải, phân phối và công nghệ điều khiển điện năng trong đó hình thành sự kết nối giữa các thiết bị cố định và di động trong lĩnh vực Cảng biển và Hàng Hải, Hàng Không, Khai khoáng và Hầm ngầm và các ngành công nghiệp tổng hợp khác.
Lĩnh vực Cảng biển và Hàng hải luôn là ngành hoạt động kinh doanh chủ đạo của Cavotec và đã trải qua quá trình xuyên suốt hơn 40 năm. Các sản phẩm của chúng tôi luôn được thiết kế dựa trên các yếu tố cốt yếu độ an toàn, tin cậy và môi trường để tạo tin tưởng đối với các nhà khai thác khắp toàn cầu.
Cavotec là nhà phát minh của MoorMaster™, một hệ thống neo giữ tàu hút chân không đầy sáng tạo của hãng. Chúng tôi cũng cung cấp hệ thống điện phụ trợ hàng hải (AMP), và một dải thiết bị cảng biển toàn diện bao gồm tang quấn cáp điện, cột tiếp điện vòng cho động cơ tàu thủy, đầu nối điện, dây điện dạng xích, và hệ thống điều khiển cần cẩu.
Hơn thế nữa, các công ty kinh doanh của chúng tôi hoạt động tại 35 quốc gia trên toàn thế giới, cung cấp cho quý khách hàng sự hỗ trợ tại chỗ bởi một mạng lưới các chuyên gia kỹ thuật khắp toàn cầu.